Điện chiếu sáng (giai đoạn 1)

Kế hoạch đấu thầu: Điện chiếu sáng (giai đoạn 1). Dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 8525/QĐ-UB
Ngày ban hành: 31/12/2003
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND thành phố Đà Nẵng
Số hiệu: 3479/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 201.742.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Điện chiếu sáng (giai đoạn 1) (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 gói Điện chiếu sáng (giai đoạn 1)
 • 2.090.905.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 9 giờ 00 ngày 05/6/2009Theo đơn giá 45 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 100
  Ngày xuất bản 20/05/2009