Gói thầu số 2 – Trường Tiểu học Tuyên Bình (điểm Rạch Đình), Trường Tiểu học Tuyên Bình Tây (điểm Cả Gừa), huyện Vĩnh Hưng

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 2 – Trường Tiểu học Tuyên Bình (điểm Rạch Đình), Trường Tiểu học Tuyên Bình Tây (điểm Cả Gừa), huyện Vĩnh Hưng, hạng mục 04 phòng học, 01 phòng giáo viên, nhà vệ sinh thuộc Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Long An. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An
Số hiệu:343/QĐ-SGDĐT
Ngày ban hành:19/05/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số hiệu:177/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành:05/11/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giáo dục
Nguồn vốn:WB ,
Tổng mức đầu tư:
 • 12.212.154.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 2 – Trường Tiểu học Tuyên Bình (điểm Rạch Đình), Trường Tiểu học Tuyên Bình Tây (điểm Cả Gừa), huyện Vĩnh Hưng, hạng mục 04 phòng học, 01 phòng giáo viên, nhà vệ sinh thuộc Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Long An (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  số 2Gói thầu số 2 – Trường Tiểu học Tuyên Bình (điểm Rạch Đình), Trường Tiểu học Tuyên Bình Tây (điểm Cả Gừa), huyện Vĩnh Hưng, hạng mục 04 phòng học, 01 phòng giáo viên, nhà vệ sinh thuộc Dự án giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Long An
 • 1.661.317.709 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển02/06/2009 đến 19/06/2009Trọn gói100 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:100
  Ngày xuất bản20/05/2009