các gói thầu Tư vấn (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Kiên cố hóa kênh cấp I Tan Giang – Hệ thống Tân Giang, huyện Ninh Phước

Kế hoạch đấu thầu các gói thầu Tư vấn (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Kiên cố hóa kênh cấp I Tan Giang – Hệ thống Tân Giang, huyện Ninh Phước. Dự án nhóm C, ngành Thủy lợi

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh thuận
Số hiệu:Số 4584/QĐ-UBND ngày 05/11/2007
Ngày ban hành:05/11/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Số hiệu:Số 1794/QĐ-UBND
Ngày ban hành:22/05/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Thuỷ lợi
Nguồn vốn:Vốn ngân sách Tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 18.472.131.380(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu Tư vấn (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Kiên cố hóa kênh cấp I Tan Giang – Hệ thống Tân Giang, huyện Ninh Phước (giai đoạn 2) (03 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 01Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
 • 496.803.854 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Hợp đồng hỗn hợp45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
  Gói thầu số 02Tư vấn giám sát khảo sát địa hình
 • 5.695.650 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo thời gianKể từ ngày ký hợp đồng đến khi nghiệm thu hoàn thành công tác khảo sát địa hình
  Gói thầu số 03Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
 • 32.407.428 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm12 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:106
  Ngày xuất bản26/05/2009