Gói thầu: Tư vấn giám sát khảo sát địa hình – các gói thầu Tư vấn (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán) t

Gói thầu: Tư vấn giám sát khảo sát địa hình – Kế hoạch đấu thầu các gói thầu Tư vấn (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình kiên cố hóa kênh cấp I Tân Giang.

Gói thầu số 02
Quý II năm 2009
Kể từ ngày ký hợp đồng đến khi nghiệm thu hoàn thành công tác khảo sát địa hình
Giá gói thầu:
 • 5.695.650 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu Tư vấn (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán) thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình Kiên cố hóa kênh cấp I Tan Giang – Hệ thống Tân Giang, huyện Ninh Phước (giai đoạn 2)