Mua sắm trang bị và hóa chất phòng chống dịch

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang bị và hóa chất phòng chống dịch, Dự án nhóm C, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên
Số hiệu: 812/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Hưng Yên
Số hiệu: 812/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: ADB + Ngân sách NN,
Tổng mức đầu tư:
 • 835000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang bị và hóa chất phòng chống dịch (01 gói thầu)


  Phát hành HSYC từ ngày 02/6/2009. Đóng thầu vào 09 giờ ngày 09/6/2009. Mở thầu 09 giờ 30 ngày 09/6/2009
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Mua sắm trang bị và hóa chất phòng chống dịch
 • 835.000.000 (VND)
 • ADB + Ngân sách NN
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 9 giờ ngày 09/6/2009Trọn gói 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 106
  Ngày xuất bản 26/05/2009