Cải tạo, nâng cấp kênh chính Đông Sông Pha, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp kênh chính Đông Sông Pha, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, dự án nhóm C, Ngành Thủy lợi

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Số hiệu:Số 3093/QĐ-UBND
Ngày ban hành:07/08/2007
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Số hiệu:Số 1814/QĐ-UBND
Ngày ban hành:27/05/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Thuỷ lợi
Nguồn vốn:JBIC,
Tổng mức đầu tư:
 • 51.623.409.574(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp kênh chính Đông Sông Pha, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận (17 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu số 05Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu xây lắp
 • 58.244.090 (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trămTừ khi ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
  Gói thầu số 06Tư vấn giám sát thi công xây lắp
 • 506.220.236 (VND)
 • JBIC
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Theo tỷ lệ phần trămKể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình đến khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng
  Gói thầu số 07Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp
 • 25.000.000 (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trămTừ khi ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
  Gói thầu số 08Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 151.866.071 (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2010Trọn góiTheo tiến độ thi công xây lắp công trình
  Gói thầu số 09Tư vấn kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định chất lượng công trình
 • 20.000.000 (VND)
 •  (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2010Trọn góiTheo tiến độ thi công xây lắp công trình
  Gói thầu số 10Tư vấn kiểm toán quyết toán
 • 92.497.628 (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày, Kể từ ngày ký hợp đồng (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
  Gói thầu số 11Bảo hiểm công trình
 • 244.481.364 (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Trọn góiKể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình đến khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng
  Gói thầu số 12Xây lắp kênh và các công trình trên kênh (Đoạn từ K0+00 đến K0+880)
 • 3.859.174.199 (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Theo đơn giá180 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
  Gói thầu số 13Xây lắp kênh và các công trình trên kênh (Đoạn từ K0+880 đến K1+800)
 • 4.261.182.622 (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Theo đơn giá180 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
  Gói thầu số 14Xây lắp kênh và các công trình trên kênh (Đoạn từ K1+800 đến K2+900)
 • 4.272.785.541 (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Theo đơn giá180 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
  Gói thầu số 15Xây lắp kênh và các công trình trên kênh (Đoạn từ K2+900 đến K3+600)
 • 3.949.362.907 (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Theo đơn giá180 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
  Gói thầu số 16Xây lắp kênh và các công trình trên kênh (Đoạn từ K3+600 đến K4+930,5)
 • 4.695.514.449 (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Theo đơn giá180 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
  Gói thầu số 17Xây lắp kênh và các công trình trên kênh (Đoạn từ K4+930,5 đến K6+345,5)
 • 4.372.281.102 (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Theo đơn giá180 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
  Gói thầu số 18Xây lắp kênh và các công trình trên kênh (Đoạn từ K6+345,5 đến K8+101,5)
 • 3.860.048.228 (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Theo đơn giá180 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
  Gói thầu số 19Xây lắp kênh và các công trình trên kênh (Đoạn từ K8+101,5 đến K9+926)
 • 3.281.139.148 (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Theo đơn giá180 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
  Gói thầu số 20Xây lắp kênh và các công trình trên kênh (Đoạn từ K9+926 đến K11+426)
 • 2.091.147.775 (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Theo đơn giá180 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
  Gói thầu số 21Xây lắp kênh và các công trình trên kênh (Đoạn từ K11+426 đến K12+930)
 • 2.029.568.632 (VND)
 • JBIC
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2010Theo đơn giá180 ngày, kể từ ngày bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình (kể cả ngày nghỉ theo quy định)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:106
  Ngày xuất bản28/05/2009