Gói thầu: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp – Cải tạo, nâng cấp kênh chính Đông Sông Pha, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Gói thầu: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát thi công xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp kênh chính Đông Sông Pha, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

Gói thầu số 07
Quý IV năm 2009
Từ khi ký hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
Giá gói thầu:
 • 25.000.000 (VND)
 • JBIC
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Cải tạo, nâng cấp kênh chính Đông Sông Pha, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận