Gói thầu: Gói thầu 5: Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp (giai đoạn II) – Xây dựng Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Gói thầu: Gói thầu 5: Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp (giai đoạn II) – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

05
Quý I năm 2011
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 16.518.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau