Gói thầu: Gói thầu 6: Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị – Xây dựng Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Gói thầu: Gói thầu 6: Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

06
Quý II năm 2010
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 355.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng Trung tâm Văn hoá – Thể thao huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau