Xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Cà Mau
Số hiệu:480/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Cà Mau
Số hiệu:739/QĐ-UBND
Ngày ban hành:04/05/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 38.909.274.967(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau (09 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Gói thầu 1: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán
 • 497.869.159 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  02Gói thầu 2: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán
 • 45.886.760 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm30 ngày
  03Gói thầu 3: Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu
 • 36.184.987 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm60 ngày
  04Gói thầu 4: Giám sát thi công xây lắp phần đường
 • 231.125.987 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trămTheo hợp đồng xây lắp
  05Gói thầu 5: Giám sát thi công xây lắp phần cầu
 • 214.106.693 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trămTheo hợp đồng xây lắp
  06Gói thầu 6: Kiểm toán vốn đầu tư
 • 38.444.504 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm45 ngày
  07Gói thầu 7: Xây dựng nền, mặt đường
 • 16.769.565.159 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo đơn giá360 ngày
  08Gói thầu 8: Xây dựng các cầu trên tuyến
 • 15.534.714.153 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo đơn giá360 ngày
  09Gói thầu 9: Bảo hiểm công trình
 • 63.140.181 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trămTheo hợp đồng xây lắp
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:106
  Ngày xuất bản28/05/2009