Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2009

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2009. Dự án nhóm C, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh
Số hiệu: 2470
Ngày ban hành: 19/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bệnh viện Bình Dân
Số hiệu: 135/QĐ-BVBD
Ngày ban hành: 26/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Vốn sự nghiệp,
Tổng mức đầu tư:
 • 7.719.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2009 (01 gói thầu)


  Mua sắm trang thiết bị y tế hoạt động thường xuyên của bệnh viện bằng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01TTB2009 Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2009
 • 7.719.000.000 (VND)
 • Vốn sự nghiệp
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 25/06/2009Trọn gói 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 106
  Ngày xuất bản 28/05/2009