Dự án Cung cấp máy tính chủ và máy tính văn phòng cho Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia

Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp máy tính chủ và máy tính văn phòng cho Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia. Dự án nhóm C, ngành Điện

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
Số hiệu:71/QĐ-ĐĐQG
Ngày ban hành:17/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
Số hiệu:139/QĐ-ĐĐQG
Ngày ban hành:25/05/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Điện
Nguồn vốn:Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam,
Tổng mức đầu tư:
 • 1830574610(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Cung cấp máy tính chủ và máy tính văn phòng cho Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Cung cấp máy tính chủ và máy tính văn phòng cho Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia
 • 1830574610 (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 5, 6/2009Trọn gói100 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:106
  Ngày xuất bản28/05/2009