Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội. Dự án nhóm C, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Số hiệu: 994/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Số hiệu: 994/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Y tế
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 25.920.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội (12 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Khảo sát địa hình, lập dự án đầu tư
 • 102.688.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói Đã thực hiện
  02 Khảo sát địa chất
 • 120.468.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói Đã thực hiện
  03 Tư vấn lập thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công và dự toán
 • 490.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 5/2009Trọn gói Theo hợp đồng
  04 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công và dự toán
 • 71.920.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo hợp đồng
  05 Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp và thiết bị
 • 60.122.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Theo hợp đồngTheo tỷ lệ phần trăm Theo hợp đồng
  06 Giám sát thi công xây dựng và giám sát lắp đặt thiết bị
 • 460.560.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Theo hợp đồngTheo tỷ lệ phần trăm Theo hợp đồng
  07 San lấp mặt bằng
 • 1.629.507.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí II năm 2009Theo đơn giá 30 ngày
  08 Toàn bộ phần xây lắp của dự án
 • 20.948.191.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí II-III năm 2009Theo đơn giá 450 ngày
  09 Cung cấp, lắp đặt toàn bộ phần trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
 • 110.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí I năm 2010Trọn gói 30 ngày
  10 Kiểm định, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng
 • 161.196.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo hợp đồng
  11 Bảo hiểm công trình xây dựng
 • 68.063.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí II năm 2009Trọn gói Theo hợp đồng
  12 Tư vấn kiểm toán
 • 74.471.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm Theo hợp đồng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 106
  Ngày xuất bản 28/05/2009