Gói thầu: Khảo sát địa chất – Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

Gói thầu: Khảo sát địa chất – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

02
Đã thực hiện
Đã thực hiện
Giá gói thầu:
 • 120.468.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội