Gói thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công và dự toán – Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

Gói thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công và dự toán – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

03
Tháng 5/2009
Theo hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 490.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội