Gói thầu: San lấp mặt bằng – Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

Gói thầu: San lấp mặt bằng – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

07
Quí II năm 2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.629.507.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội