Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt toàn bộ phần trang thiết bị phòng cháy chữa cháy – Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt toàn bộ phần trang thiết bị phòng cháy chữa cháy – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

09
Quí I năm 2010
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 110.000.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội