Gói thầu: Tư vấn kiểm toán – Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

Gói thầu: Tư vấn kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội

12
Năm 2010
Theo hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 74.471.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội