Trường tiểu học Tân Hội Đông- huyện Châu Thành

Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Tân Hội Đông- huyện Châu Thành. Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 2634/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/08/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tìên Giang
Số hiệu: số 1734/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 16.374.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Tân Hội Đông- huyện Châu Thành (7 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • 30.690.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  2 Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
 • 221.220.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  3 Quản lý dự án
 • 236.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ dự án
  4 Kiểm toán
 • 48.390.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  5 Bảo hiểm
 • 21.620.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói Theo tiến độ thi công
  6 Kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 73.800.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói Theo tiến độ thi công
  7 Thi công xây dựng khối hành chánh lớp học và cung cấp thiết bị
 • 10.850.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 360 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 106
  Ngày xuất bản 28/05/2009