Gói thầu: Kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – Trường tiểu học Tân Hội Đông- huyện Châu Thành

Gói thầu: Kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Tân Hội Đông- huyện Châu Thành

6
Quý II/2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 73.800.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Tân Hội Đông- huyện Châu Thành