Gói thầu: Thi công xây dựng khối hành chánh lớp học và cung cấp thiết bị – Trường tiểu học Tân Hội Đông- huyện Châu Thành

Gói thầu: Thi công xây dựng khối hành chánh lớp học và cung cấp thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Tân Hội Đông- huyện Châu Thành

7
Quý II/2009
360 ngày
Giá gói thầu:
 • 10.850.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường tiểu học Tân Hội Đông- huyện Châu Thành