Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng – Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 15, phường 03

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 15, phường 03

03
Quý II/2009 đến Quý III/2009
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 51.257.575 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 15, phường 03