Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 11-14, phường 03

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 11-14, phường 03. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 2045/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 2257/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.983.438.614(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 11-14, phường 03 (05 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công gói thầu xây lắp
 • 7.270.442 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói 03 tháng
  02 Thi công phần xây lắp
 • 2.733.248.949 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009 đến Quý III/2009Theo đơn giá 150 ngày
  03 Giám sát thi công xây dựng
 • 64.750.667 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009 đến Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 150 ngày
  04 Kiểm toán
 • 18.049.803 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
  05 Bảo hiểm công trình
 • 5.466.498 (VND)
 • Ngân sách quận
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009 đến Quý III/2009Theo tỷ lệ phần trăm 17 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 106
  Ngày xuất bản 28/05/2009