Gói thầu: Thi công phần xây lắp – Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 11-14, phường 03

Gói thầu: Thi công phần xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 11-14, phường 03

02
Quý II/2009 đến Quý III/2009
150 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.733.248.949 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, nâng cấp Hẻm liên khu phố 11-14, phường 03