Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầuvà đánh giá HSĐT gói thầu giám sát thi công phần xây dựng – Xây dựng mới Trường trung học cơ sở Bình Trị Đông B, phường Bình Trị Đông

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầuvà đánh giá HSĐT gói thầu giám sát thi công phần xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường trung học cơ sở Bình Trị Đông B, phường Bình Trị Đông

08
Quý IV năm 2009
Từ lúc ký HĐ đến khi có quyết định KQĐT
Giá gói thầu:
 • 71.369.135 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường trung học cơ sở Bình Trị Đông B, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân