Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (giai đoạn 2)

Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (giai đoạn 2). Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND thành phố Huế
Số hiệu: 1325/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND thành phố Huế
Số hiệu: 1325/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 6017214000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (giai đoạn 2) (5 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
 • 112.417.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói Đã thực hiện
  2 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
 • 18.618.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói Đã thực hiện
  3 Chi phí kiểm định và chứng nhận chất lượng công trình
 • 41.635.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói Theo hợp đồng
  4 Toàn bộ phần xây lắp
 • 5.014.468.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Theo đơn giá 250 ngày
  5 Bảo hiểm công trình
 • 15.061.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển năm 2009Trọn gói Theo hợp đồng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 105
  Ngày xuất bản 27/05/2009