Gói thầu: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán – Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (giai đoạn 2)

Gói thầu: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán – Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (giai đoạn 2)

2
Đã thực hiện
Đã thực hiện
Giá gói thầu:
 • 18.618.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (giai đoạn 2)