Gói thầu: Chi phí kiểm định và chứng nhận chất lượng công trình – Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (giai đoạn 2)

Gói thầu: Chi phí kiểm định và chứng nhận chất lượng công trình – Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (giai đoạn 2)

3
năm 2009
Theo hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 41.635.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (giai đoạn 2)