Gói thầu: Lập dự án đầu tư – đối với công trình xây dựng Trường tiểu học Lý Cảnh Hớn quận 5

Gói thầu: Lập dự án đầu tư – Kế hoạch đấu thầu đối với công trình xây dựng Trường tiểu học Lý Cảnh Hớn quận 5

Gói thầu số 3
Năm 2008
Năm 2008-2009
Giá gói thầu:
 • 63.621.070 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đối với công trình xây dựng Trường tiểu học Lý Cảnh Hớn quận 5