Gói thầu: Quản lý dự án – đối với công trình xây dựng Trường tiểu học Lý Cảnh Hớn quận 5

Gói thầu: Quản lý dự án – Kế hoạch đấu thầu đối với công trình xây dựng Trường tiểu học Lý Cảnh Hớn quận 5

Gói thầu số 10
Năm 2007
Năm 2009-2010
Giá gói thầu:
 • 235.766.013 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đối với công trình xây dựng Trường tiểu học Lý Cảnh Hớn quận 5