Gói thầu: Giám sát thi công – đối với công trình xây dựng Trường tiểu học Lý Cảnh Hớn quận 5

Gói thầu: Giám sát thi công – Kế hoạch đấu thầu đối với công trình xây dựng Trường tiểu học Lý Cảnh Hớn quận 5

Gói thầu số 11
Năm 2009
Năm 2009-2010
Giá gói thầu:
 • 241.865.233 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu đối với công trình xây dựng Trường tiểu học Lý Cảnh Hớn quận 5