Một số gói thầu thuộc nhiệm vụ Duy trì và phát triển Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam

Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc nhiệm vụ Duy trì và phát triển Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam. Dự án nhóm C, ngành Điện tử, tin học.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệ
Số hiệu:Số 841/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành:20/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Bộ Khoa học và Công nghệ
Số hiệu:854/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành:21/05/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Điện tử, tin học
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 14000000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc nhiệm vụ “Duy trì và phát triển Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam” (2 gói thầu)


  Gói thầu 1: Thuê đường truyền kết nối mạng trục quốc gia Gói thầu 2: Thuê đường truyền kết nối Internet
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Gói thầu 1Thuê đường truyền kết nối mạng trục quốc gia
 • 4000000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển3 tháng (từ tháng 5/2009 đến tháng 7/2009)Trọn góiTừ tháng 6/2009 đến hết tháng 01/2010
  Gói thầu 2Thuê đường truyền kết nối Internet
 • 1000000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển3 tháng (từ tháng 5/2009 đến tháng 7/2009)Trọn góiTừ tháng 6/2009 đến hết tháng 01/2010

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Kế hoạch đấu thầu thuộc nhiệm vụ “Duy trì và phát triển Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam” Size 999 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:105
  Ngày xuất bản27/05/2009