Gói thầu: Thuê đường truyền kết nối Internet – một số gói thầu thuộc nhiệm vụ Duy trì và phát triển Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam

Gói thầu: Thuê đường truyền kết nối Internet – Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc nhiệm vụ Duy trì và phát triển Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam

Gói thầu 2
3 tháng (từ tháng 5/2009 đến tháng 7/2009)
Từ tháng 6/2009 đến hết tháng 01/2010
Giá gói thầu:
 • 1000000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói
  Thông báo mời thầu


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc nhiệm vụ “Duy trì và phát triển Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam”