Gói thầu xây lắp công trình Nâng cấp rải nhựa apphan đường vào phòng Giáo dục huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

Kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp công trình Nâng cấp rải nhựa apphan đường vào phòng Giáo dục huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu
Số hiệu:1048/QĐ-UBND
Ngày ban hành:18/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu
Số hiệu:1048/QĐ-UBND
Ngày ban hành:18/05/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.448.868.442(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp công trình Nâng cấp rải nhựa apphan đường vào phòng Giáo dục huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (01 gói thầu)


  Mẫu 04 Phiếu đăng ký Thông báo mời thầu Kính giử: Báo đấu thầu – Bộ kế hoạch và Đầu tư A. Thông tin chung: 1. Tên cơ quan/đơn vị: Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Điện Thoại: 022.847.636. Fax: 022.847.292 E-mail: huyenthuanchau@gmail.com 2. Tên dự án: Nâng cấp rải nhựa apphan đường vào phòng Giáo dục huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 3. loại dự án: – Dự án quan trọng quốc gia – Dự án thuộc nhóm A – Dự án thuộc nhóm B x – Dự án thuộc nhóm C – Dự án liên doanh – Hợp đồng hợp tác kinh doanh: 4. Tên Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu. 5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu xây lắp công trình Nâng cấp rải nhựa apphan đường vào phòng Giáo dục huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La 6. Giá gói thầu: Theo dự toán được duyệt là 1.659.583.759 đồng (Một tỷ sáu trăm năm chín triệu năm trăm tám ba ngàn bẩy trăm năm chín đồng). B. nội dung thông báo mời thầu (nội dung sẽ đăng tải): THÔNG BÁO MỜI THẦU – Tên bên mời thầu: Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Tên gói thầu: Nâng cấp rải nhựa apphan đường vào phòng Giáo dục huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Tên dự án: Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Nguồn vốn: Vốn Ngân sách Nhà nước, vốn Trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác. – Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước. – Thời gian bán HSMT từ ngày 08 tháng 6 năm 2009, đến trước 7h30’ ngày 22 tháng 6 năm 2009. – Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Văn phòng Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Điện thoại: 022.847.636 Fax: 022.847.292. – Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn). – Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Ban quản lý dự án ĐT&XD huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Thời điểm đóng thầu: 7h30 giờ ngày 22 tháng 6 năm 2009. – Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng chẵn), hình thức bảo đảm theo Luật đấu thầu. – HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ (giờ Việt Nam), ngày 22 tháng 6 năm 2009, tại Phòng họp số 2 Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. – Uỷ ban nhân dân huyện Thuận Châu kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên. Thuận Châu, ngày 19 tháng 5 năm 2009 TM.UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỦ TỊCH (đã ký)
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Gói thầu xây lắp công trình Nâng cấp rải nhựa apphan đường vào phòng Giáo dục huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La
 • 1.659.583.759 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển7h30′ ngày 08/6/2009Trọn gói60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Thông báo mời thầu Size 36 K
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:105
  Ngày xuất bản27/05/2009