Gói thầu cung cấp 01 máy đào

Kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp 01 máy đào. Dự án nhóm C, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty cổ phần Sông Đà 25
Số hiệu: 46/HĐQT
Ngày ban hành: 15/11/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty cổ phần Sông Đà 25
Số hiệu: 30/HĐQT
Ngày ban hành: 19/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 19845000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu cung cấp 01 máy đào (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  02 Cung cấp 01 máy đào
 • 3000000000 (VND)
 • Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển 14h, ngày 19/06/2009Trọn gói 30
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 105
  Ngày xuất bản 27/05/2009