Bổ sung dự án cải tạo, nâng cấp đường Na Pheo – Si Pha Phìn

Kế hoạch đấu thầu: Bổ sung dự án cải tạo, nâng cấp đường Na Pheo – Si Pha Phìn. Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ GTVT
Số hiệu: 945/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 14/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ GTVT
Số hiệu: 945/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 14/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Trái phiếu Chính phủ,
Tổng mức đầu tư:
 • 248490025000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Bổ sung dự án cải tạo, nâng cấp đường Na Pheo – Si Pha Phìn (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  8 gói thầu số 8: Xây lắp hệ thống hộ lan mềm
 • 31.200.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển quý 2 năm 2009Theo đơn giá 16 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 108
  Ngày xuất bản 30/05/2009