Kế hoạch mua sắm trang thiết bị dự án VAHIP-2009 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch mua sắm trang thiết bị dự án VAHIP-2009 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, Dự án nhóm C, ngành Y tế

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Số hiệu:568/QĐ-UBND.HC
Ngày ban hành:21/08/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Số hiệu:605/QĐ-UBND-HC
Ngày ban hành:26/05/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Y tế
Nguồn vốn:WB,
Tổng mức đầu tư:
 • 10424600000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch mua sắm trang thiết bị dự án VAHIP-2009 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (8 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Các thiết bị xét nghiệm
 • 1547000000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí II, III năm 2009Trọn góiKhông quá 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
  2Các thiết bị hỗ trợ xét nghiệm
 • 812600000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí II, III năm 2009Trọn góiKhông quá 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
  3Trang thiết bị chuyên môn phục vụ giám sát và xử lý dịch
 • 340000000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí II, III năm 2009Trọn góiKhông quá 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
  5Trang thiết bị chuyên môn khác
 • 178500000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí II, III năm 2009Trọn góiKhông quá 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
  6Trang thiết bị truyền thông, văn phòng
 • 540600000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí II, III năm 2009Trọn góiKhông quá 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
  7In tài liệu truyền thông
 • 210800000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí II, III năm 2009Trọn góiKhông quá 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
  8Các loại sinh phẩm hoá chất khác
 • 340000000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí II, III năm 2009Trọn góiKhông quá 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
  10Các trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác báo cáo giám sát dịch và trang thiết bị hổ trợ truyền thông
 • 520097000 (VND)
 • WB
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuí II, III năm 2009Trọn góiKhông quá 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Thông báo mời chào hàng Size 1.48 M
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:111
  Ngày xuất bản02/06/2009