Láng nhựa mặt đường liên xã Long Định- Tam Hiệp

Kế hoạch đấu thầu: Láng nhựa mặt đường liên xã Long Định- Tam Hiệp. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang
Số hiệu: số 963/QĐ-SKH&ĐT
Ngày ban hành: 06/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang
Số hiệu: số 1188/QĐ-SKH&ĐT
Ngày ban hành: 27/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.706.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Láng nhựa mặt đường liên xã Long Định- Tam Hiệp (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn lựa chọn nhà thầu
 • 6.070.470 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  2 Tư vấn giám sát thi công
 • 54.063.702 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 120 ngày
  3 Quản lý dự án
 • 45.591.641 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ dự án
  4 Kiểm toán
 • 14.729.179 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  5 Bảo hiểm
 • 4.564.264 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói Theo tiến độ thi công
  6 Láng nhựa mặt đường liên xã Long Định- Tam Hiệp
 • 2.282.131.790 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 111
  Ngày xuất bản 02/06/2009