Đường Ấp Ga thị trấn Tân Hiệp huyện Châu Thành

Kế hoạch đấu thầu: Đường Ấp Ga thị trấn Tân Hiệp huyện Châu Thành. Dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang
Số hiệu: số 962/QĐ-SKH&ĐT
Ngày ban hành: 06/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tiền Giang
Số hiệu: số 1187/QĐ-SKH&ĐT
Ngày ban hành: 27/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn Ngân sách tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 3.851.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Đường Ấp Ga thị trấn Tân Hiệp huyện Châu Thành (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn lựa chọn nhà thầu
 • 8.174.190 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  2 Tư vấn giám sát thi công
 • 72.799.459 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 180 ngày
  3 Quản lý dự án
 • 60.481.454 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ dự án
  4 Kiểm toán
 • 20.964.633 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2010Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  5 Bảo hiểm công trình
 • 16.901.521 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói Theo tiến độ thi công
  6 Xây dựng nền, mặt đường, HTTN
 • 3.073.003.754 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 180 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 111
  Ngày xuất bản 02/06/2009