Gói thầu: Kiểm toán – Đường Ấp Ga thị trấn Tân Hiệp huyện Châu Thành

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Đường Ấp Ga thị trấn Tân Hiệp huyện Châu Thành

4
Quý II/2010
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 20.964.633 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Đường Ấp Ga thị trấn Tân Hiệp huyện Châu Thành