Gói thầu: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán – Xây dựng nhà liên kế định cư dân vạn đò tại Hương Sơ

Gói thầu: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng nhà liên kế định cư dân vạn đò tại Hương Sơ

03
Năm 2009
Theo hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 18.028.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng nhà liên kế định cư dân vạn đò tại Hương Sơ