Gói thầu: Giám sát thi công Xây dựng đường An Bình đi suối Mã Đà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương – Xây dựng đường An Bình đi suối Mã Đà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Gói thầu: Giám sát thi công Xây dựng đường An Bình đi suối Mã Đà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường An Bình đi suối Mã Đà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

2
Quý II/2009
270 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 707.300.861 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường An Bình đi suối Mã Đà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương