Gói thầu: Kiểm toán công trình – Xây dựng đường An Bình đi suối Mã Đà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Gói thầu: Kiểm toán công trình – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường An Bình đi suối Mã Đà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

5
Quý I/2010
60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 158.101.102 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường An Bình đi suối Mã Đà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương