Dự án đầu tư thiết bị chế biến thực phẩm tại xưởng chế biến thực phẩm Công ty kinh doanh đà điểu cá sấu Khatoco

Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư thiết bị chế biến thực phẩm tại xưởng chế biến thực phẩm Công ty kinh doanh đà điểu cá sấu Khatoco. Dự án nhóm C, ngành Công nghiệp chế biến

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Tổng Công ty Khánh Việt
Số hiệu:63/QĐ-TCTKV
Ngày ban hành:21/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Tổng Công ty Khánh Việt
Số hiệu:64/QĐ-TCTKV
Ngày ban hành:21/05/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Công nghiệp chế biến
Nguồn vốn:Vốn đầu tư xây dựng của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 1639845220(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư thiết bị chế biến thực phẩm tại xưởng chế biến thực phẩm Công ty kinh doanh đà điểu cá sấu Khatoco (5 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT cung cấp lắp đặt thiết bị
 • 5.905.086 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 5-6/2009Trọn gói30 ngày
  02Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị
 • 15.737.270 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 6/2009Trọn gói60 ngày
  03Tư vấn kiểm toán
 • 9.019.149 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểntháng 12/2009Theo tỷ lệ phần trăm07 ngày
  04Bảo hiểm công trình
 • 3.753.844 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 6/2009Trọn gói60 ngày
  05Cung cấp, lắp đặt và hướng dẫn vận hành các thiết bị chế biến thực phẩm
 • 1.443.786.300 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  Chào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnTháng 6/2009Trọn gói60 ngày

  Danh sách các quyết định liên quan:
  • quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu Size 2.72 M
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:107
  Ngày xuất bản29/05/2009