Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt và hướng dẫn vận hành các thiết bị chế biến thực phẩm – dự án đầu tư thiết bị chế biến thực phẩm tại xưởng chế biến thực phẩm

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt và hướng dẫn vận hành các thiết bị chế biến thực phẩm – Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư thiết bị chế biến thực phẩm tại xưởng chế biến thực phẩm

05
Tháng 6/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 1.443.786.300 (VND)
 • Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư thiết bị chế biến thực phẩm tại xưởng chế biến thực phẩm Công ty kinh doanh đà điểu cá sấu Khatoco