Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu xây dựng công trình cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu xây dựng công trình cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án nhóm C, ngành Tài chính ngân hàng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh
Số hiệu:603/QĐ-CT
Ngày ban hành:29/08/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh
Số hiệu:83/QĐ-CT ngày 18/02/2009
Ngày ban hành:18/02/2009
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Tài chính ngân hàng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 10.313.746.440(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu xây dựng công trình cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  02Xây dựng công trình cải tạo, mở rộng Trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh
 • 7.288.210.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnTrong Quý II/2009Theo đơn giá210 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:107
  Ngày xuất bản29/05/2009