Gói thầu: Gói thầu số 4: Chi phí quản lý dự án – Bệnh viện đa khoa huyện Gò Công Đông

Gói thầu: Gói thầu số 4: Chi phí quản lý dự án – Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Gò Công Đông

2009-07-04
Quý II năm 2009
Theo tiến độ dự án
Giá gói thầu:
 • 346.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Tự thực hiện
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Gò Công Đông