Gói thầu: Gói thầu số 6: Chi phí bảo hiểm – Bệnh viện đa khoa huyện Gò Công Đông

Gói thầu: Gói thầu số 6: Chi phí bảo hiểm – Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Gò Công Đông

2009-07-06
Quý IV năm 2009
Theo tiến độ thi công
Giá gói thầu:
 • 38.800.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Bệnh viện đa khoa huyện Gò Công Đông