Xây dựng nhà liên kế định cư dân vạn đò tại Hương Sơ

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng nhà liên kế định cư dân vạn đò tại Hương Sơ, Dự án nhóm C, ngành xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân thành phố Huế
Số hiệu: 1261/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/05/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân thành phố Huế
Số hiệu: 1261/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 15/05/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 14.117.815.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng nhà liên kế định cư dân vạn đò tại Hương Sơ (05 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Chi phí lập Dự án
 • 61.515.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói Đã thực hiện
  02 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
 • 77.063.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói Theo hợp đồng
  03 Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
 • 18.028.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói Theo hợp đồng
  04 Toàn bộ phần xây lắp
 • 12.070.019.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí II năm 2009Theo đơn giá 300 ngày
  05 Bảo hiểm công trình
 • 36.210.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Năm 2009Trọn gói Theo hợp đồng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 111
  Ngày xuất bản 02/06/2009