Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Xây dựng nhà liên kế định cư dân vạn đò tại Hương Sơ

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng nhà liên kế định cư dân vạn đò tại Hương Sơ

05
Năm 2009
Theo hợp đồng
Giá gói thầu:
 • 36.210.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng nhà liên kế định cư dân vạn đò tại Hương Sơ